»  
ÇÚÇÏÉ ÅÚáÇä ÕÇÏÑ Úä ÇáãÌáÓ ÇáÝáÓØíäí ááÅÓßÇä ÈíÚ ÞØÚ ÃÑÇÖí ÈÇáãÒÇÏ ÈÇáÙÑÝ ÇáãÎÊæã
 
4 ɡ :
(²)
 
1
13
103
/
1,764
1 .
2
3
34/1
/
2,000
3 .
3
24
1+18/5
/
2,042
.
4
16
26
/
20,244 40,488
- .
1.      – - – – – (3) 04/12/2017.
2.      .
3.      .
4.      .
5.      .
6.      .
7.      (1000) 120 .
8.      - – – – (3) 19/12/2017 .
9.      ǡ ɡ .
10.  .
11.  ڡ .
12.  .
13.    .
14.  .
 
 
æÙÇÆÝ ÔÇÛÑÉ | ÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã | ÎÇÑØÉ ÇáãæÞÚ | ãæÇÞÚ ÐÇÊ Õáå