»  
ÇáÚãÑí íÏÚæ Åáì æÖÚ ÇÓÊÑÇÊíÌíÉ æØäíÉ áãÚÇáÌÉ ÅÔßÇáíÇÊ ÇáÅÓßÇä Ýí ÇáÞÏÓ
...
 
 
. Ӻ () .


ա ӡ "" ɡ .
... :
ǡ ɺ ǡ ɡ ա ɡ .


ɡ %13 ɡ 2015 – 2020 30 ɡ 3 .
ɡ ɡ ɡ ӡ (UNHABITAT) (OCHA) .
:
ӡ ɡ ɡ . .
ɡ .
2250 84 ӡ ɺ 3 ѡ ӡ ӡ 15 ѡ 5 .
:
ǡ ӡ ֺ " " ɡ 80% 150 .
ա ɡ .
" - " " - " . 
 " - " ӡ . - ӡ .   .
ӡ  " - "  .
ա ɡ .
 
 


 

æÙÇÆÝ ÔÇÛÑÉ | ÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã | ÎÇÑØÉ ÇáãæÞÚ | ãæÇÞÚ ÐÇÊ Õáå