»  
ÈÞíãÉ (1.14) ãáíæä ÏæáÇÑ ÃãÑíßí. ÇáãÌáÓ ÇáÝáÓØíäí ááÅÓßÇä íæÞÚ ÇÊÝÇÞíÇÊ ãÚ ËáÇË ÌãÚíÇÊ áÏÚã ÇáÅÓßÇä æÇáÈäíÉ ÇáÊÍÊíÉ Ýí ãÏíäÉ ÇáÞÏÓ

  / _15/3/2017: ӡ . . ԡ . ͡ .

 
. :  .   ӡ  1,140,000 .   ӡ  (55) ӡ (34) ӡ (25) ݡ (114)   (10,000) ϡ 285 1,400 .
  
  .
 
" ݡ .
 
.
 
  . ӡ ʡ ɡ ɡ .
 
  .
 
ɡ ɡ . ӡ 7 .
 
. " ". " ".
. ڡ .
 
" " 3 .
æÙÇÆÝ ÔÇÛÑÉ | ÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã | ÎÇÑØÉ ÇáãæÞÚ | ãæÇÞÚ ÐÇÊ Õáå