» ÈÑäÇãÌ ÈäÇÁ ÇáæÍÏÇÊ ÇáÓßäíÉ Ýí ÇáÞÏÓ »  
ãÔÑæÚ ÅÓßÇä ÇáÑÈÇØ Ýí ÈíÊ ÍäíäÇ
2004 (89)  ɡ ˡ ( 4 ).
 
֡ ( – ) (233-234-170) (30615) (17) (15%) ɡ (156) ʡ .
 
ϡ .
 
ѡ (14) (100) .
 
æÙÇÆÝ ÔÇÛÑÉ | ÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã | ÎÇÑØÉ ÇáãæÞÚ | ãæÇÞÚ ÐÇÊ Õáå